Category: Comunicate de presă

1 Aug

Luni 31 iulie – la Păulești a fost convocat Ședința

Luni, 31 iulie 2017, la Primăria Păulești, începând cu ora 16:00, a avut loc ședința de Consiliu Local. Iată care a fost Ordinea de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Primăriei și Consiliul Local Păulești, județul Satu Mare, precum și din serviciile publice din subordinea acestora.
2. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unui drum din localitatea Păulești, județul Satu Mare
3. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a Steagului Comunei Păulești, județul Satu Mare
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivelor de investiții a extinderilor rețelelor de apă din Comuna Păulești, județul Satu Mare
5. Cereri diverse

Consilierii Locali prezenți, au aprobat pentru toate punctele de pe ordinea de zi. De asemenea, toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.

Pentru a urmări ședința de Consiliu Local, accesați link-ul următor: ” target=”_blank”

28 Jul

ANUNŢ – CAMPANIE DE CAPTURARE A CÂINILOR COMUNITARI

Primăria Comunei Păulești anunță faptul că în perioada 07 – 30 august 2017, au loc acțiuni de capturare a câinilor comunitari.
Proprietarii de animale, sunt obligați să îi supravegheze și să nu îi lase pe domeniul public.
De asemenea, informăm cetățenii că animalele capturate vor fi transportate la un adăpost autorizat, situat în municipiul Satu Mare.
Pentru alte informații, vă rugăm să ne contactați de telefon: 0261 757 306.

Primar, BONTEA ZENOVIU STELIAN

Lansarea, în cadrul programului RO-HU, a celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Naţională – Biroul Primului Ministru din Ungaria – a anunţat lansarea, în cadrul programului, a celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Care este bugetul alocat?

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 9.711.372 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt Axele prioritare în cadrul cărora se pot depune proiecte?

Priorităţile de investiţii (Pi) lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt următoarele:

6/b – Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe (în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor)
3.750.000 EURO (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis
7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor)
2.550.000 EUR (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis
11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii (în cadrul Axei prioritare 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni)
3.411.372 EUR (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis

Cine poate solicita finanțare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finanțate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.
Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România şi Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg în Ungaria.

Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi cofinanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicațiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 22 mai 2017 ora 8:00, până în data de 31 august 2017 ora 16:00 (EET).

Începând de miercuri, 3 mai 2017, AFIR va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții

Începând de miercuri, 3 mai 2017, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării.

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care doresc să obțină finanțare europeană, însumează 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro sunt alocate investițiilor din zona ITI Delta – Dunării.

În intervalul 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 iulie 2017, ora 17.00, AFIR lansează sesiuni de primire a proiectelor pentru următoarele submăsuri (sM):

* sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
* sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”
* sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
* sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
* sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
* sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
* sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
* sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
De asemenea, în perioada 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 octombrie 2017, ora 17.00, AFIR lansează și sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2.
Menționăm că depunerea proiectelor se realizează on-line pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, pentru toate submăsurile care se vor lansa în curând. Totodată, toți cei interesați să dezvolte investiții în domeniul agricol, pomicol și în cel non-agricol, pot consulta Ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”.6

Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiunea 2017, este de 185 milioane de euro, împărțită astfel: sectorul vegetal are alocate 79 milioane de euro, cel zootehnic are 60 milioane de euro, zona montană dispune de 14 milioane de euro, iar fermele de familie de 32 milioane de euro.

Pentru sM 4.1 ITI – DD, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 33 milioane de euro, împărțită egal între sectoarele vegetal și zootehnic. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 4.1 și pe sM 4.1 ITI – DD este de 25 de puncte.

În sesiunea anuală din 2017, alocarea financiară pentru sM 4.1a este de 100 milioane de euro, din care pentru pepiniere este disponibilă suma de 5 milioane de euro.
Pentru sM 4.1a ITI – DD, cei care doresc să dezvolte investiții au la dispoziție 5 milioane de euro în această sesiune. Pragul minim pe care trebuie să-l atingă proietele depuse pentru selecție atât prin sM 4.1a, cât și prin sM 4.1a ITI – DD este de 10 de puncte.
O submăsură care s-a bucurat de un interes deosebit din partea solicitanților de finanțare în sesiunile anterioare este sM 6.1. Tinerii fermieri dispun de fonduri europene în valoare totală nerambursabilă de 170 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt alocate 34 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse prin sM 6.1 este de 25 de puncte.
Alocarea bugetară, disponibilă pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural, finanțate prin sM 6.2, este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pentru aceeași submăsură aplicabilă zonei ITI – Delta Dunării, alocarea financiară este de 3,5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse atât prin sM 6.2, cât și prin sM 6.2 ITI – DD este de 15 de puncte.
În sesiunea aferentă lui 2017, alocarea financiară stabilită pentru sM 6.3 este de 100 milioane de euro, din care zonei montane îi revin 21 milioane de euro. Solicitanții din zona ITI – DD au la dispoziție fonduri pentru dezvoltarea fermelor mici în valoare de 5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 6.3 și sM 6.3 ITI – DD este 15 de puncte.
Pentru investițiile finanțate prin sM 6.4, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 35 milioane de euro. Alte 7 milioane de euro sunt disponibile pentru solicitanții sM 6.4 ITI – DD. Pragul minim sub care proiectele depuse pe sM 6.4 nu pot fi selectate este de 10 de puncte, iar pentru sM 6.4 ITI – DD, pragul minim de selecție este de 15 de puncte.
De asemenea, în această sesiune sunt alocate fonduri pentru înființarea grupurilor de producători în valoare totală de 7 milioane de euro, împărțită astfel: 5 milioane de euro pentru sM 9.1 și 2 milioane de euro aferente sM 9.1a. Pragul minim de depunere al proiectelor pentru cele 2 submăsuri este de 10 de puncte.

Alocarea financiară disponibilă pentru Schema de minimis aferentă sM 4.2 în sesiunea din 2017 este de 12 milioane de euro. Precizăm că sesiunea de depunere se adresează exclusiv beneficiarilor care au semnat contracte de finanțare cu AFIR pe Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2, pentru proiectele depuse în sesiunea anuală continuă, din perioada august 2016 – ianuarie 2017.