Publicație de căsătorie: 24.05.2017 Bondici Simona Eva şi Kiraly Vasile Daniel