Ședință Consiliul Local Păulești – 14.09.2017

“>

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune

Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti

în şedinţă extraordinară

pentru data de 14.09.2017 (joi), orele 10,00

la sediul Primariei Comunei Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare, în sala de şedinţă, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectul “Modernizare, înfiinţare şi dotare grădiniţe în comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – IFN S.A. pentru proiectul “Drumuri Agricole in Comuna Paulesti”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ “Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale în Păulești, județul Satu Mare’’ beneficiari Pintea Dumitru și Pintea Iuliana;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi dotare dispensar medical uman în localitatea Amaţi, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi Modernizare Scoala cu clasele I – VIII + Grădiniţă, localitatea Păuleşti, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi Modernizare Scoala cu clasele I – VIII, localitatea Ambud, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Scoala Gimnazială cu clasele I – VIII, localitatea Hrip, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Primăriei Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare în localitatea înfrăţită Seregélyes – Ungaria în perioada 29.09.2017 – 02.10.2017;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2017;

Păuleşti la 12.09.2017


*materialele înscrise pe ordinea de zi se pot consluta zilnic, de luni – vineri, între orele 8,00 –13,00 la secretarul comunei, la sediul Primăriei din Păuleşti, str. Principală nr. 83, județul Satu Mare, telefon 0261 757 355,
**cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, conform legii republicate nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
*** materialele înscrise pe ordinea de zi se comunica in format electronic, dupa caz.

Leave a Reply