Ședință Consiliul Local 28 09 2017

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectul „Reabilitare drumuri în comuna Păulești rev 2”
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Păulești, județul Satu Mare pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru CF nr. 104682 Păulești, categoria de folosință drum situat în localitatea Păulești, județul Satu Mare
4. Proiect de Hotărâre privind organizarea administrativă și atribuirea de numere administrative imobilelor din localitățile Comunei Păulești, județul Satu Mare

Leave a Reply