Ședință Consiliul Local Păulești 13.10.2017

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului precedent al Comunei Paulesti, judetul Satu Mare;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare strada Nicolae Bălcescu, Comuna Păuleşti, localitatea Păuleşti, Judetul Satu Mare”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Achizitionarea unei tribune spectatori, aparate de aer conditionat si dotarea cu mobilier pentru Comuna Paulesti Judetul Satu Mare”;
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a unui drum din localitatea Păuleşti, judeţul Satu Mare;
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a bazei sportive din localitatea Petin, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului proprietăţilor private ale Comunei Păuleşti înscrise in C.F. nr. 102392 Paulesti, C.F. nr. 102390 Paulesti, C.F. nr. 104676 Paulesti, C.F. nr. 104678 Petin cu proprietăţile înscrise în C.F. nr. 102552 Păuleşti, C.F. nr. 102757 Păuleşti, C.F. nr. 102030 Păuleşti;

Leave a Reply