Ședință de Consiliul Local 14.12.2017

Feb 15

Ședință de Consiliul Local 14.12.2017

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2.Proiect de hotărâre pivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2018;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de explotare şi valorificare a unor cantităţi de masă lemnoasă pentru Comuna Păulești, judeţul Satu Mare;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Sistem de supraveghere video stradal, Comuna Păuleşti – Satu Mare”;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Uranistic General al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării RCS&RDS S.A. de închiriere a unei suprafeţe de 144 mp. în vederea amplasării unui pilon, echipamente şi instalaţii pentru staţii de comunicaţii mobile uşoare;
7.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Ambud, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
8.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Petin, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
9.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Păuleşti, judeţul Satu Mare;
10.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;
11.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unei suprafeţe de 4012 mp. situată în Amaţi, în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;

13.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a unei suprafeţe de 8952 mp., terenul de fotbal situat în locaitatea Hrip;
14.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4949/2017 “Descentralizare RED prin injectie de putere in LEA 0,4 KV in loc. Ruseni – zona PTA 4506, judetul Satu Mare”
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4920/3/2017 “Cresterea sigurantei in functionare, trifazare LEAJT in loc. Petin zona PTA 4608”;
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare în cadrul consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Păuleşti, judeţul Satu Mare;
17.Cereri diverse

 

PV sedinta 14.12.2017

Leave a Reply