Ședință de Consiliul Local 14.12.2017

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2.Proiect de hotărâre pivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2018;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de explotare şi valorificare a unor cantităţi de masă lemnoasă pentru Comuna Păulești, judeţul Satu Mare;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Sistem de supraveghere video stradal, Comuna Păuleşti – Satu Mare”;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Uranistic General al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării RCS&RDS S.A. de închiriere a unei suprafeţe de 144 mp. în vederea amplasării unui pilon, echipamente şi instalaţii pentru staţii de comunicaţii mobile uşoare;
7.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Ambud, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
8.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Petin, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
9.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Păuleşti, judeţul Satu Mare;
10.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;
11.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unei suprafeţe de 4012 mp. situată în Amaţi, în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;

13.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a unei suprafeţe de 8952 mp., terenul de fotbal situat în locaitatea Hrip;
14.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4949/2017 “Descentralizare RED prin injectie de putere in LEA 0,4 KV in loc. Ruseni – zona PTA 4506, judetul Satu Mare”
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4920/3/2017 “Cresterea sigurantei in functionare, trifazare LEAJT in loc. Petin zona PTA 4608”;
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare în cadrul consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Păuleşti, judeţul Satu Mare;
17.Cereri diverse

 

PV sedinta 14.12.2017

Leave a Reply