INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE LA FINELE ANULUI 2017