Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, şedinţa 10.05.2018