Publicatie casatorie Roman Ioan Vasile si Fringhiu Larisa Roxana

10 Aug    Uncategorized
Aug 10

Publicatie casatorie Roman Ioan Vasile si Fringhiu Larisa Roxana

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 10 August 2018 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui  ROMAN IOAN-VASILE nascut la data de 10.07.1993 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în  DRAGUSENI Com.TURULUNG , jud. SATU MARE  şi a d-rei FRINGHIU LARISA-ROXANA,nascuta la data de 27.02.1993 in Mun.SATU MARE , cu domiciliul în AMATI , Com. PAULESTI   Jud.SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afşării publicaţiei.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA