Publicatie BODEA MARIUS-IOAN-ADAM SIMIDA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 13 August 2018 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui  BODEA MARIUS-IOAN nascut la data de 03.01.1987 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în PAULESTI Com.PAULESTI, jud. SATU MARE  şi a d-rei ADAM SIMIDA,nascuta la data de 15.01.1998 in Mun.TIRGU MURES , cu domiciliul în SINMARTINU DE CIMPIE , Com. RICIU  Jud.MURES .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afşării publicaţiei.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA