Publicatie de casatorie SAITOS SERGIU-VICTOR si GLODAN RODICA-ILEANA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 16 August 2018 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui  SAITOS SERGIU-VICTOR nascut la data de 29.07.1990 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în SATU MARE, jud. SATU MARE  şi a d-rei GLODAN RODICA-ILEANA ,nascuta la data de 10.10.1994 in Mun.SATU MARE, cu domiciliul în AMATI com.PAULESTI Jud.SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afşării publicaţiei.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA