ANUNȚ TERENURI AFERENTE CASEI DE LOCUIT

Deținătorii sau moștenitorii terenurilor aferente casei de locuit pot solicita Comisiei Județene emiterea Titlului de Proprietate în condițiile legii nr. 18/1991 republicată și modificată conform Legii nr. 231/2018 astfel:
a) Dacă solicitanții figurează în Registrul Agricol sau în Registrul Cadastral și în evidențele fiscale
b) Dacă terenul este în proprietatea Statului Român și persoanele solicitante au calitate de proprietar ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul acestei legi
c) Nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate.
Cererile pot fi depuse până la data de 06.12.2018.

TERENURI AFERENTE CASEI DE LOCUIT