Publicație de căsătorie BRATA VINCZE și ȘTEȚIU ALINA

Sep 28

Publicație de căsătorie BRATA VINCZE și ȘTEȚIU ALINA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 28 septembrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a  d-lui  BRATA VINCZE, născut la data de 16.10.1979 în Mun. SATU MARE, cu domiciliul în HRIP, com. Păulești, jud. SATU MARE  și a d-rei ȘTEȚIU ALINA, născută la data de 05.03.1988 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în HRIP, com. Păulești,  Jud. SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA