Publicatie casatorie SIMA GRIGORE-ERDEI MARIANA-NICOLETA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 31.10. 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a  d-lui  SIMA GRIGORE, născut la data de 30.01.1992  în Mun. SATU MARE, cu domiciliul in loc.Amati ,com.Paulesti  jud. SATU MARE  și a d-rei ERDEI MARIANA-NICOLETA, născută la data de 23.09.1996 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în loc.Amati, com. Păulești,  Jud. SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA