Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, şedinţa 13.09.2018