Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, sedinta 24.10.2018