Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, sedinta 27.09.2018