Declaratie de Casatorie VARGA ALEXANDRU si KOVATS TIMEA-IULIANA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 11.01.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a  d-lui  VARGA ALEXANDRU, născut la data de 20.06.1973  în NEGRESTI-OAS, cu domiciliul in loc.Ambud ,com.Paulesti  jud. SATU MARE  și a d-rei KOVATS TIMEA-IULIANA, născută la data de 16.02.1987 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în loc.Ambud, com. Păulești,  Jud. SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       NISTOR MIRELA-LUCIA