Publicație de căsătorie SIMO ISTVAN și CSAKI ECATERINA

ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Păuleşti

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

Serviciul Stare Civilă

 

                                                           P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi, 05.02.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a  d-lui  SIMO ISTVAN, născut la data de 12.01.1996  în SATU MARE, cu domiciliul in loc. Petin, com.Paulesti  jud. SATU MARE  și a d-rei CSAKI ECATERINA, născută la data de 26.11.2000  in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în loc. Botiz, com. Botiz, Jud. SATU MARE .

       În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Opunerea la căsătorie se va face numai  în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

                   Încuviinţarea                                                      Ofiţer de stare civilă

         Părinte (tutore, curator)                                       BALAJ ADRIANA LACRIMIOARA