Publicație de căsătorie Sălăgeanu Adrian-Valer și Seres Ilona-Eva

ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Păuleşti
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Serviciul Stare Civilă

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 06.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SĂLĂGEANU ADRIAN-VALER, născut la data de 22.01.1990 în SATU MARE, cu domiciliul in loc. Păulești, com Păulești, jud. SATU MARE și a d-rei SERES ILONA-EVA, născută la data de 02.03.1997 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în sat Dobra, com. Supur, Jud. SATU MARE.
În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Încuviinţarea Ofiţer de stare civilă
Părinte (tutore, curator) BALAJ ADRIANA LACRIMIOARA