Publicație de căsătorie Paskan Robert-Ioan și Moisa Diana-Monica

ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Păuleşti
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Serviciul Stare Civilă

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 29.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PASKAN ROBERT-IOAN, născut la data de 31.07.1988 în SATU MARE, cu domiciliul in loc. Păulești, com Păulești, jud. SATU MARE și a d-rei MOISA DIANA-MONICA, născută la data de 13.08.1988 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în sat Păulești, com. Păulești, Jud. SATU MARE.
În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Încuviinţarea Ofiţer de stare civilă
Părinte (tutore, curator) BALAJ ADRIANA LACRIMIOARA