Hotărârile ședinței CL Paulesti din 28.06.2019

–    Hotărârea nr. 25/2019 „Reabilitare străzi in Comuna Păulești, jud. Satu Mare„
–    Hotărârea nr. 26/2019 privind aprobarea Strategiei anuale şi a programului anual de achizitii publice pe anul 2019
–    Hotărârea nr. 27/2019 privind aprobarea Caietului de Sarcini Reabilitare și întreținere trotuare în Comuna Păulești, județul Satu Mare
–    Hotărârea nr. 28/2019 privind aprobarea Acordului de asociere SILVER
–    Hotărârea nr. 29/2019 privind aprobarea alocării 5.000 lei “Concurs Ecvestru Ediţia a IX-a, Sat Ruşeni”
–    Hotărârea nr. 30/2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzută a se recolta în anul 2019
–    Hotărârea nr. 31/2019 privind aprobarea modului de valorificare ca “lemn fasonat”
–    Hotărârea nr. 32/2019 privind aprobarea “Racord canal clădire administrativă Primăria Păuleşti”
–    Hotărârea nr. 33/2019 privind aprobarea “Branşament apă şi racord canal Scoala cu clasele I – IV Ruseni”
–    Hotărârea nr. 34/2019 privind aprobarea “Branşament apă şi racord canal localitatea Păuleşti, str. Principală nr. 176”,
–    Hotărârea nr. 35/2019 privind aprobarea Regulamentului privind formular unic al modelului card- legitimație de parcare pentru locurile gratuite de parcare rezervate persoanelor cu handicap
–    Hotărârea nr. 36/2019 privind aprobarea desemnarii doamnei Zaha Lavinia Helga, proiect CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR SI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR
–    Hotărârea nr. 37/2019 privind rectificarea bugetului de venturi si cheltuieli al Comunei Paulesti pe anul 2019