Hotărârile ședinței CL Paulesti din 13.08.2019

– Hotararea nr. 48/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 49/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 50/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 51/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 52/2019 aprobarea executiei bugetare la 31.12.2018


– Hotararea nr. 53/2019 aprobarea executiei bugetare la 31.03.2019


– Hotararea nr. 54/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 55/2019 acceptare donatie


– Hotararea nr. 56/2019 modificarea Organigramei si a Statului de Functii a UAT Paulesti