Hotărârile ședinței CL Paulesti din 31.07.2019

– Hotararea nr. 38/2019 actualizare indicatori proiect


– Hotararea nr. 39/2019 actualizare indicatori proiect


– Hotararea nr. 40/2019 actualizare indicatori proiect


– Hotararea nr. 41/2019 aprobare modificari proiect


– Hotararea nr. 42/2019 actualizare indicatori proiect


– Hotararea nr. 43/2019 aprobare tarife valorificare compost


– Hotararea nr. 44/2019 aprobare ROF platforma depozitare gunoi de grajd


– Hotararea nr. 45/2019 aprobare documentatie tehnico-economica proiect canalizare


– Hotararea nr. 46/2019 aprobare alipire 3 imobile