Publicație de căsătorie Brata Tiberiu și Mezei Maria

Sep 20

Publicație de căsătorie Brata Tiberiu și Mezei Maria

ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Păuleşti
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Serviciul Stare Civilă

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 20.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BRATA TIBERIU, născut la data de 15.06.1982 în Mun. SATU MARE, cu domiciliul in Loc. HRIP, Com PĂULEȘTI, Jud. SATU MARE și a d-rei MEZEI MARIA născută la data de 03.11.1984 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în Loc.HRIP, Jud. SATU MARE.
În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Încuviinţarea Ofiţer de stare civilă
Părinte (tutore, curator) NISTOR MIRELA-LUCIA