Publicație de căsătorie Brata Tiberiu și Mezei Maria

ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Păuleşti
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Serviciul Stare Civilă

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 20.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BRATA TIBERIU, născut la data de 15.06.1982 în Mun. SATU MARE, cu domiciliul in Loc. HRIP, Com PĂULEȘTI, Jud. SATU MARE și a d-rei MEZEI MARIA născută la data de 03.11.1984 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în Loc.HRIP, Jud. SATU MARE.
În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Încuviinţarea Ofiţer de stare civilă
Părinte (tutore, curator) NISTOR MIRELA-LUCIA