Hotărârile ședinței CL Paulesti din 16.10.2019

– Hotărârea nr. 57/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Paulesti pe anul 2019 – Anexa 1

– HCL nr. 57_2019 Anexa nr. 2

– HCL nr. 57_2019

HCL nr. 60_2019

HCL nr. 61_2019

HCL nr. 62_2019

HCL nr. 63_2019

HCL nr. 64_2019

HCL nr. 66_2019

HCL nr. 67_2019

HCL nr. 68_2019

HCL nr. 69_2019

– Hotărârea nr. 65/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind modernizarea la obiectivul strada Brânduşa din localitatea Păuleşti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 70/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 1.200 mp., str. Begoniei, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 71/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 1.407 mp., str. Daliei, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 72/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 2.608 mp., str. Petru Rares, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 73/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 1.495 mp., str. Lăcrămioarei, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 74/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 1.476 mp., str. Unirii, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 75/2019 privind înscrierea in Cartea Funciara a suprafetei de 4.642 mp., str. Viorele, localitatea Paulesti

– Hotărârea nr. 76/2019 privind acceptarea donatiei unui teren extravilan cu destinatia drum public, având nr. cadastral 104754, în suprafaţa de 1.830 mp., situat în localitatea Păuleşti, Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 77/2019 privind acceptarea donatiei conductei de distribuire a apei potabile de pe str. Bujorului din localitatea Pauleşti, Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 78/2019 privind acceptarea donatiei unui teren intravilan cu destinatia drum public, având nr. cadastral 106197, situat în localitatea Păuleşti, Comunei Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 79/2019 privind acceptarea donatiei unei suprafete de 21 mp. din terenul intravilan având nr. cadastral 101486, cu destinatia drum public, situat în localitatea Păuleşti, Comunei Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 80/2019 privind acceptarea donatiei unei suprafete de 21 mp. din terenul intravilan având nr. cadastral 102783, cu destinatia drum public, situat în localitatea Păuleşti, Comunei Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 81/2019 privind acceptarea donatiei unui teren intravilan cu destinatie drum public, lot nr. 48 din imobilul avand nr. cadastral 103394 in suprafata de 5.195 mp, situat in localitatea Amati, Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 82/2019 privind acceptarea donatiei unui teren intravilan cu destinatie drum public, având nr. cadastal 106090, situat în Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

– Hotărârea nr. 83/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale de presiune redusă în Comuna Păuleşti, loc. Petin, Amati, Ruseni si Hrip, judetul Satu Mare”

– Hotărârea nr. 84/2019 privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păuleşti a extinderilor făcute în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora către APASERV Satu Mare