Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea
apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor
Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanţare totală în valoare de
3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în
cele două teme principale ale apelului curent, şi anume: 1)
intervenţii de urgenţă (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea
documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor
istorice (1.000.000 lei).

BENEFICIARI ELIGIBILI

Persoane fizice / juridice de drept public sau privat care au calitatea
de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune
sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al
dreptului de administrare al unui monument istoric.

FINANȚATOR & OPERATOR DE PROGRAM

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Institutul
Naţional al Patrimoniului

BUGET

Bugetul alocat pentru anul 2020: 3.000.000 lei

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în
cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:

* subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru),
2.000.000 lei;
* subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru
intervenţii asupra monumentelor istorice, 1.000.000 lei.

Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000
lei.

OBIECTIV

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini
activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum:
intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii
monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi
elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau
proiecte culturale privind monumentele istorice.

Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât
monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a
cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate
privată a unor persoane fizice sau juridice.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI,
stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt
următoarele:

* punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
* angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale
în protejarea monumentelor istorice.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente
istorice:

* grupa A – de valoare naţională şi universală (MI-A) sau
* grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

SUBPROGRAMUL INTERVENŢII DE URGENŢĂ (ANTE- ŞI POST-DEZASTRU)

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:

* intervenţii directe – consolidare e elementelor structurale şi de
arhitectură;
* intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de
protecţie;
* lucrări conexe – desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor,
finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor
elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

SUBPROGRAMUL DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
INTERVENŢII ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:

* proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru
toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
* proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi
cercetări;
* proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Plafonul de finanţare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/
proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea
de-a doua. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau
atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea
totală a finanţării solicitate.

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2
proiecte.

Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură
finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU PARTICIPAREA ÎN SESIUNEA CURENTĂ DE FINANŢARE
ESTE 20 IUNIE 2020, ORA 20:00, iar procesul de aplicare se va
desfăşura exclusiv online. Mai multe detalii despre procesul de
selecţie, criteriile de evaluare a propunerilor, precum şi setul
complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt
disponibile urmând https://patrimoniu.ro/timbru. O SESIUNE DE
CLARIFICARE ONLINE VA AVEA LOC JOI, 21 MAI, ÎNCEPÂND CU ORA 16:00.
INSTRUCŢIUNILE DE ACCES SE GĂSESC PE PAGINA
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/252199269463063/.

Mai multe informații despre program puteți afla accesând pagina
https://patrimoniu.ro/noutati/item/871-apel-de-proiecte-finantate-prin-timbrul-monumentelor-istorice-sesiunea-mai-iunie-2020.