Informare privind distanțele la care pot fi amplasate platformele pentru depozitarea gunoiului de grajd