Procesul verbal al ședinței de Consiliu Local din data de 16.06.2020