Anunț de Mediu – Extindere rețea de canalizare menajeră