Fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în Trim. II și luna iunie a anului 2020_

13 Jul    Implementare Proiecte
Jul 13

Fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în Trim. II și luna iunie a anului 2020_

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a
informat potențialii beneficiari că, în perioada 01 – 31.07.2020, la
Centrele județene ale APIA unde este depusă cererea de plată, se
primesc deconturile / documentele justificative aferente trim. II pentru
Măsura 14 –„Bunăstarea animalelor” – pachetul a) plăți în
favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) plăți în favoarea
bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală PNDR 2014-2020.
Deconturile justificative / documentele justificative pot fi transmise
de către fermieri prin mijloace electronice ( poștă electronică, fax
etc), servicii poștale / încărcate pe serverul extern pus la
dispoziție de APIA.
_Sursa: APIA