Hotărâri ale Consiliului Local – ședința 03.07.2020