CONSULTARE PUBLICĂ, POC: „GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACȚIUNEA 3.1.1. SPRIJIN PENTRU IMM-URI ÎN VEDEREA DEPĂȘIRII CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID – 19

11 Aug    Implementare Proiecte
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Competitivitate, anunță _lansarea spre
consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin
pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de
pandemia COVID – 19. [1]_
Perioada de consultare publică începe în data de 11.08.2020 și se
încheie în data de 24.08.2020.
În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula
observații și propuneri, care vor fi centralizate și la nivelul
Autorității de Management pentru Programul Operațional
Competitivitate.
Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: