GUVERNUL A APROBAT AJUTOARELE PENTRU PFA, KURZARBEIT, SEZONIERI, TELEMUNCĂ

11 Aug    Implementare Proiecte
Guvernul a aprobat vineri seara ajutoarele din bugetul de stat pentru
persoanele fizice autorizate (PFA) care au suferit întreruperi de
activitate, sprijinul pentru completarea salariilor angajaților din
firmele private care reduc programul, pentru sezonieri și zilieri,
precum și ajutoarele de câte 2.500 de lei destinate angajaților din
IMM-uri, care lucrează de acasă, să-și cumpere laptopuri.
Proiect de Ordonanță de Urgență „prin care sunt reglementate o
serie de măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor și
de stimulare a creșterii ocupării forței de muncă în domeniile
afectate de întreruperea sau restrângerea activității, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS – CoV – 2”.
    *
_KURZARBEIT_
Una din măsurile adoptate de Guvern, și care va putea fi aplicată ori
de câte ori se instituie stare de urgență/alertă/asediu, este
sprijinul acordat de stat sub forma unei scheme de finanțare temporară
a salariților care vor avea program redus de muncă – spune Ministerul
Muncii. Aici e vorba despre așa-numitul sistem _kurzarbeit_, importat
din Germania, la cererea firmelor românești cu capital german.
Angajatorul va putea să reducă, în această perioadă, timpul de
muncă al salariaților, cu cel mult 50% din durata prevăzută în
contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a
programului de lucru și cu reducerea corespunzătoare a salariului.
Pe această perioadă salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75%
din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul
individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă
efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
Aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior de
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă din bugetul
asigurărilor de șomaj.
Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului,
pentru o perioadă de cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive,
acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru
întreaga lună.
Reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul programului
de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.
    *
_SPRIJIN PENTRU PFA_
Statul va continua să sprijine și persoanele care realizează venituri
în regim independent și care au beneficiat de indemnizația de șomaj
tehnic în perioada stării de urgență/alertă, în baza OUG 30/2020.
Astfel, în contextul reducerii temporare a activității, pe perioada
stării de urgență / alertă aceste persoane vor putea beneficia de o
indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut. Plata
se va face de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru
Plăți și Inspecție Socială pe baza cererii și a declarației pe
propria răspundere.
    *
_ZILIERI ȘI SEZONIERI_
Alte categorii care vor fi susținute pentru a ajuta piața forței de
muncă, pentru o perioadă de trei luni, sunt zilierii și lucrătorii
sezonieri.
Pentru zilierii care îşi desfășoară activitatea într-unul din
domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca
urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 se acordă de la bugetul
de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de
muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de
lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
Beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul
propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior
vor deconta sumele plătite prin Agenția Națională pentru Plăți și
Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție
socială județene.
De asemenea, statul va acorda pentru sezonieri o indemnizație de 41,5%
din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut
pe economie, aferent perioadei lucrate. Această facilitate va putea fi
acordată până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la
alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte
individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
Firma va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza
contractului individual de muncă pe perioadă determinată, și
ulterior va deconta, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă, suma reprezentând procentul de 41,5%.
Patronul își va recupera cheltuiala din bugetul asigurărilor pentru
şomaj în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.
BANI DE LA STAT PENTRU LAPTOPURI_
O altă măsură prevăzută de OUG este vizează impulsionarea
utilizării sistemului de telemuncă în microîntreprinderi și firmele
mici și mijlocii (IMM), acolo unde este posibil, pentru distanțarea
fizică. Aici apare și o oportunitate pentru firmele care vând
laptopuri.
Statul va acorda, o singură dat, suma de 2.500 lei pentru angajații
care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență
sau de alertă pentru cel puțin 15 zile, pentru achiziționarea de
pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării
activității în regim de telemuncă.
Această măsură se adresează angajatorilor care au statutul de
întreprinderi mici și mijlocii și care au făcut dovada utilizării
telemuncii în perioada stării de urgență. Banii se acordă prin
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, din subvenții de la bugetul de stat, în
limita bugetului alocat, până la 31 decembrie 2020, mai spune
Ministerul Muncii
Măsurile adoptate nu se aplică instituţiilor publice, angajatorilor
care la data solicitării se află în faliment, dizolvare, lichidare
sau care au activităţile suspendate și nici  angajatorilor care sunt
înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.
Aproximativ 700.000 de persoane vor beneficia de noile măsuri, impactul
bugetar fiind estimat la 2,4 miliarde lei.
_Sursa: STARTUP CAFE [3]_