_POCU: GHIDUL SOLICITANTULUI „COMPETENŢE DIGITALE PENTRU ANGAJAŢII DIN ÎNTREPRINDERI MARI”

18 Aug    Implementare Proiecte
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Capital Uman, lansează apelul_ „Competenţe
digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” [3]_, finanțat
în cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12.
Apelul are asociată schema de ajutor de stat pentru organizarea și
derularea de programe de formare a adulților.
În cadrul apelului, cu un buget de 10 milioane euro (contribuția UE
și contribuția națională), vor fi finanțate proiecte în regiunile
mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014 în
perioada 17 august – 15 noiembrie 2020.
_Sursa: MFE [