APEL #9 – DIVERSIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE

18 Aug    Implementare Proiecte
Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate
crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și
sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active
Citizens Fund în România, respectiv _”Consolidarea capacității și
sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună
acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt
insuficient deservite”._
_Obiectivul_ acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere
de fonduri a ONG-urilor.
_Solicitanții eligibili: _sunt exclusiv organizații neguvernamentale
și non-profit (ONG) înființate legal în România.
_Rata de finanțare a proiectului _poate fi până la 100% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului.
_Proiecte eligibile:_
Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității
financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și
tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și
implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.
Apelul se adresează atât ONG-urilor mici, cu mai puțină
experiență, cât și ONG-urilor bine dezvoltate. Sunt sprijinite două
tipuri principale de intervenții:
    * Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității
financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care
doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri
și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească
cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și
dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere
de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
    * Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în
vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de
ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea
de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care
sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici
și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijini în activitățile
lor de strângere de fonduri.
_Tipuri de granturi:_ între 15.000 şi 100.000 Euro
_Termen limită:_ 15 octombrie 2020 ; 16:00 (ora României)
_Sursa: BEST PROJECT TEAM