POCU: GHIDUL SOLICITANTULUI „COMPETENŢE DIGITALE PENTRU ANGAJAŢII DIN IMM”

18 Aug    Implementare Proiecte
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Capital Uman,  lansează apelul_ „Competenţe
digitale pentru angajaţii din IMM” [5]_, finanțat în cadrul axei
prioritare 3, obiectivul specific 3.12.
Bugetul apelului este de 20 milioane euro (contribuție UE și
contribuția națională, iar din această sumă alocarea dedicată
teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion euro.
În cadrul apelului vor fi finanțate doar proiecte implementate în
regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014  în
perioada 17 august 2020 – 30 octombrie 2020.
_Sursa: MFE [