Proces verbal al ședinței de Consiliu Local din 17.08.2020