Stiri finantari 12 octombrie 2020

12 Oct    Implementare Proiecte
Oct 12

Stiri finantari 12 octombrie 2020

 _ POC: Lansează în consultare publică ghidul aferent Acțiunii
2.2.2. „Digitalizarea IMM-urilor”_
Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru
Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică
a Ghidul solicitantului.
iMicroîntreprinderle și firmele mici și mijlocii (IMM) din România
vor putea obține fonduri europene de câte 30.000-100.000 de euro,
să-și cumpere calculatoare și alte echipamente și servicii pentru
digitalizare, în anumite  condiții cuprinse în proiectul de Ghid al
solicitantului și schema de minimis. Documentele publicate de
Ministerul Fondurilor Europene și consultare publică reprezintp un nou
pas în operaționalizarea liniei de finanțare de digitalizare a IMM.
IMM-urile nu vor putea cere direct fondurile europene de la Ministerul
Fondurilor Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de
Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8
regiuni de dezvoltare ale României. Aceste ADR-uri vor fi
subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM. Abia apoi,
aceste ADR-uri vor lansa propriile apeluri și vor chema firmele să se
înscrie să poată obține fondurile de câte 30.000-100.000 de euro
fiecare.
SOLICITANȚII ELIGIBILI ÎN ACEST CAZ SUNT ACESTE ADR-URI.
Antreprenorii IMM care vor cei 30.000-100.000 de euro trebuie să fie
atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de care aparțin
(în funcție de județul lor) și, dacă au nelămuriri, să contacteze
acele ADR-uri. Iată care sunt ADR-urile cu județele arondate și
bugetele alocate și link-urile către paginile lor (unde snt și datele
de contact):
    * ADR Nord Est  [1](județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
și Vaslui): 15.759.000 euro.
    * ADR 2 Sud Est [2] (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați,
Tulcea, Vrancea): 13.374.000 euro.
    * ADR 3 Sud-Muntenia  [3] (Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman,
Giurgiu, Ialomița și Călărași): 14.166.000 euro.
    * ADR 4 Sud-Vest Oltenia  [4](Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea):
10.773.000 euro.
    * ADR 5 Vest  [5](Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara):
10.593.000 euro
    * ADR 6 Nord-Vest  [6](Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu
Mare, Sălaj): 12.897.000 euro.
    * ADR 7 Centru  [7](Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu): 12.438.000 euro.
    * ADR 8 București-Ilfov [8] (Municipiul București și județul
Ilfov): 10.000.000 euro.
CHELUIELI ELIGIBILE:
Pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvebție),
cheltuielile eligibile includ:
    * Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și
echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare,
punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al
implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier
care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor
informatice implementate prin aplicația de proiect;
    * Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru
implementarea aplicației de proiect;
    * Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării
aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației
de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și
integrarea diverselor structuri de date existente;
    * Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de
prezentare a companiei;
    * Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro”
direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
    * Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură
electronică;
    * Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice
specifice pentru persoanele cu dizabilități;
    * Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul
electronic;
    * Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță
pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de
proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de
proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării
aplicației de proiect);
    * Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele
implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
    * Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare
intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale
în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva
corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de
finanțare și obiectivele POC).
Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE
și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane de euro vor ajunge
la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi folosiți de ADR-uri și
celelalte instituții de stat implicate, pentru cheltuielile din
procesul de implementare a schemei de minimis (salarii etc.).
_Important_: Un IMM beneficiar va suporta și el minimum 10% din
cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din
investiția sa. Cei 30.000-100.000 euro acordați acoperă 90% din
cheltuielile eligibile.
Perioada de consultare publică este de 10 zile, începând cu data de
09.10.2020 până la data de 19.10.2020, ora 17.00.
_Sursa: MFE [9]_
    *
_ASTĂZI, S-A LANSAT FORMULARUL ELECTRONIC DE ÎNSCRIERE ÎN CADRUL
MĂSURII 1 “MICROGRANTURI ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE”_
ATENȚIE! Astăzi, 12 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00, s-a lansat formularul
electronic de înscriere în cadrul măsurii 1 “_Microgranturi
acordate din fonduri externe nerambursabile”._
Deschide link-ul _AICI [10]_.
Formularul de înscriere va rămâne activ până VINERI 16 OCTOMBRIE
2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere
până la epuizarea bugetului.
_Sursa: BEST PROJECT TEAM [11]_
    *
_POCU: SE LANSEAZĂ APELUL DEDICAT FACILITĂRII OCUPĂRII ȘOMERILOR PE
PIAȚA MUNCII_
AM POCU a anunțat vineri, 9 octombrie, lansarea apelului non-competitiv
„Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea
mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”,  AP 3/ PI 8.i/
OS 3.1-3.3.
Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili:
    * SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM)
Sunt eligibile toate regiunile României, cele mai puțin dezvoltate
cât și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, iar acțiunile vor
viza:
    * măsuri de ocupare, stimularea angajatorilor prin acordarea de
stimulente financiare (subvenții) pentru a crea noi locuri de muncă
sau a le ocupa pe cele existente cu persoane din grupurile defavorizate;
    * sprijinirea persoanelor care găsesc un loc de muncă într-o altă
zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, prin acordarea de prime
de mobilitate (de instalare și încadrare) si/sau de activare.
Alocarea dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cat
și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 93.000.000,00 euro.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului trebuie să se încadreze în
alocarea financiară stabilită pentru apel de proiecte, menționată
mai sus, la care se poate adăuga coeficientul de supracontractare
prevăzut în actele normative în vigoare.
Perioada de depunere a proiectelor este 15 octombrie – 12 noiembrie
2020.
_Sursa: MFE [12]_
          [13] [14] [15]