Proces Verbal al sedintei de Consiliu Local din 16.11.2020