Hotarari ale sedintei CL din 27.11.2020

– Hotărârea nr. 77/2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Dispoziţiei de şantier nr. 1 / 11.08.2020 NR-NCS, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII localitatea Ambud, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”

HCL nr. 77_2020

 

Hotărârea nr. 78/2020 privind aprobarea PUZ “Extindere zonă de depozite în Amaţi, str. Regele Ferdinand, pe parcela cu nr. cadastral 106327, Comuna Păuleşti”, beneficiar S.C. Exotic K S.R.L

HCL nr. 78_2020

Hotărârea nr. 80/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, acordul de uz şi servitute pentru domeniul public afectat de învestiţia Extindere Reţea de Canalizare menajeră pe str. Petru Rareş Comuna Păuleşti Judeţul Satu Mare

HCL nr. 80_2020

Hotărârea nr. 81/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a UAT Comuna Păulești Județul Satu Mare, pentru SC ORANGE ROMANIA SA, prin ELECTROGRUP SA, în vederea implementării proiectului cu nr. ELG-1073-SM/2019 “Construire retea de telecomunicatii şi reglementare condiţii de coexistenţă UAT Paulesti”

HCL nr. 81_2020

Hotărârea nr. 82/2020 privind aprobarea preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021

HCL nr. 82_2020 (1)

Hotărârea nr. 83/2020 privind darea în administrare către SC Videli SRL Satu Mare a tronsonului de drum public din proiectul “Amenajare stradă şi podeţ tubular în vederea accesării parcelelor de pe str. Octavianus Augustus, Cartierul Roman, localitatea Amati, Comuna Paulesti, judeţul Satu Mare”

HCL nr. 83_2020

Hotărârea nr. 84/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia “Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale de presiune redusă în comuna Păuleşti, localităţile Petin, Amaţi, Ruşeni şi Hrip, judeţul Satu Mare”

HCL nr. 84_2020

Hotărârea nr. 85/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Modernizarea străzilor Ioan Slavici, Vasile Goldiş, Crasna şi Mureş, în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”

HCL nr. 85_2020

Hotărârea nr. 86/2020 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în domeniul public – strada Salcâmilor

HCL nr. 86_2020

Hotărârea nr. 87/2020 privind aprobarea proiectului “Desfiinţare corpuri C1, C3 şi C4 la Şcoala gimnazială din localitatea Hrip, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” conform obiectivului de investiţie “Construire Şcoală Gimnazială cu clasele I – VIII în localitatea Hrip, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”

HCL nr. 87_2020