Stiri finantare 17 Iunie

18 Jun    Implementare Proiecte
_CULTIVATORII DE PLANTE AROMATICE BENEFICIAZĂ ANUL ACESTA DE O SCHEMĂ
DE AJUTOR DE MINIMIS_
În ședința Guvernului din data de 16 iunie 2021 a fost aprobată
Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de
plante aromatice pentru anul 2021.
Prezentul act normativ stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru
susţinerea producției de plante aromatice, pentru anul 2021, ce va fi
implementată de Agenția de Plăți și Intervenție (APIA) pentru
Agricultură, prin centrele locale/județene, care vor fi sprijinite în
activitatea de control și evaluare a producției de către direcțiile
pentru agricultură județene.
Actul normativ reglementează:
    * modalitatea de depunere a cererii la APIA;
    * culturile pentru care se acordă ajutor de minimis: busuioc, cimbru,
coriandru, fenicul și muștar;
    * categoriile de beneficiari: persoane fizice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale,
persoane juridice;
    * criteriile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului;
    * producțiile minime pe care trebuie să le obțină producătorii
agricoli, precum și documentele justificative care se prezintă pentru
obținerea ajutorului de minimis;
    * efectuarea verificărilor privind existența  suprafețelor, a
culturilor declarate și evaluarea producției, de către comisii mixte
APIA
    * DAJ;
    * modalitatea de comunicare între centrele locale/centrele
județene/APIA și MADR și DAJ.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 30 iunie inclusiv, iar
termenul de depunere a documentelor justificative este 15 octombrie
2021, inclusiv.
Valoarea ajutorului de minimis/suprafață este astfel distribuită:
    *  2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
    *  3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
    *  100 euro/ha pentru coriandru;
    *  200 euro/ha pentru fenicul;
    *  150 euro/ha pentru muștar.
Valoarea maximă alocată schemei de sprijin este de 1.231,4 mii euro
(6.000 mii lei).
  Acordarea ajutorului reglementat de prezenta hotărâre va contribui la
creșterea suprafețelor cultivate cu plante aromatice și la sporirea
interesului producătorilor agricoli în diversificarea culturilor din
exploatațiile agricole.
_Sursa: MADR [1]_
    *  _APIA: O nouă formă de sprijin acordată producătorilor din
sectorul viniviticol_
Vești bune pentru producătorii din domeniul viniviticol: Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agicultură (APIA) pune în aplicare o
nouă măsură pentru susținerea acestui sector.
Astfel, în urma intrării în vigoare la data de 31 mai 2021 a
Hotărârii nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar
din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul
vitivinicol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis
Ordinul nr. 118/2021 care reglementează condițiile de punere în
aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru
finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul
viniviticol 2019-2023. Ordinul a intrat deja în vigoare, odată cu
publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 598/16.06.2021.
Operațiunea de recoltare înainte de coacere se referă la
înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la
maturitate, din întreaga exploatație sau de pe o parte a acesteia, cu
condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele
întregi.
În ceea ce privește domeniului de aplicare pe durata exercițiului
financiar 2021, precizăm că recoltarea înainte de coacere se
realizează manual, termenul limită pentru realizarea operațiunilor
fiind 21 iulie 2021. Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care se
acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în
considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în
specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată
sau cu indicaţie geografică protejată.
Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare
înainte de coacere, solicitanții trebuie să depună până la data de
25 iunie 2021, la Centrele județene şi al Municipiului București ale
APIA, o cerere de plată, însoțită de următoarele documente:
    * a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal,
dacă cererea este depusă
prin reprezentant legal/împuternicit;
    * b) împuternicire/procură notarială în situația în care cererea
se face prin intermediul
unui reprezentant legal/împuternicit;    * c) copie a certificatului de
înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul
național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza
căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul
persoanelor juridice;
    * d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    * e) copie a declarației de recoltă aferentă ultimei campanii
viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;
    * f) copie a autorizației de producător de struguri destinați
obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație
geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021.
Copiile documentelor ce vor însoți cererea trebuie să fie certificate
“conform cu originalul” de către solicitant.APIA facilitează
solicitanților și modalitatea electronică de transmitere a
documentațiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie
semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate “conform
cu originalul” de către solicitant. Totodată, este posibilă și
transmiterea prin curierat.
Important: în situația în care un producător aplică recoltarea
înainte de coacere în plantațiile viticole cu soiuri de struguri
pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate în județe diferite,
acesta formulează și depune cereri de plată la Centrele APIA în a
căror rază de competență administrativă sunt situate plantațiile
viticole pentru care se solicită sprijin.
În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să
îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
    * a) să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole
suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri
pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;
    * b) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită
recoltarea înainte de coacere, să fie autorizată în anul 2021 pentru
producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau varietale;
    * c) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită
sprijin a fost declarată la APIA pe declarația de suprafață
aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021;
    * d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare,
declarația de recoltă menționată la art. 33 din Regulamentul delegat
(UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a
strugurilor pentru anul 2020;
    * e) suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită
sprijin este de 0,1 ha, iar suprafața minimă a exploatației care face
obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 este de 1 ha;
    * f) suprafața maximă pentru care se poate solicită sprijin este de
50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse.
Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere
este de:
    * 5.840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați
obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată;
    * 5.548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați
obținerii de vinuri cu indicație geografică;
    * 4.906 lei/ ha pentru plantația producătoare de struguri destinați
obținerii de vinuri varietale.
Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în
funcție de suprafața reală măsurată în conformitate cu articolul
44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150, după
punerea în aplicare a operațiunii de recoltare înainte de coacere,
în limita suprafeței notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. 6.
Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA), prin APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie
acordat beneficiarilor declarați „eligibili” până la data de 15
octombrie 2021.
_Sursa: APIA [2]_
    *
_A FOST APROBATĂ O NOUĂ SCHEMĂ DE SPRIJIN PENTRU SUSȚINEREA
PRODUCȚIEI DE LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE_
În ședința Guvernului de ieri, 16 iunie 2021 a fost aprobată
Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de
legume în spații protejate pentru anul 2021.
Prezentul act normativ stabileşte o schemă de ajutor de minimis pentru
susţinerea producției de legume în spaţii protejate în 2021_, _ce
va fi implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA), prin centrele locale/județene, care vor fi
sprijinite în activitatea de control și evaluare a producției de
către direcțiile pentru agricultură județene.
Actul normativ reglementează:
    * modalitatea de depunere a cererii la APIA;
    * culturile pentru care se acordă ajutor de minimis și anume ardei,
castraveți, tomate, vinete;
    * categoriile de beneficiari: persoane fizice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale,
persoane juridice;
    * criteriile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului;
    * producțiile minime pe care trebuie să le obțină producătorii
agricoli, precum și documentele justificative care se prezintă pentru
obținerea ajutorului de minimis;
    * efectuarea verificărilor privind existența  suprafețelor, a
culturilor declarate și evaluarea producției, de către comisii mixte
APIA
    * DAJ;
    * controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a
produselor de protecţie a plantelor de către inspectorii fitosanitari
oficiali;
    * modalitatea de comunicare între centrele locale/centrele
județene/APIA și MADR și DAJ.
Depunerea cererilor se va realiza până la cel târziu 20 iulie
inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 2
noiembrie – 2 decembrie. Precizăm că documentele justificative pot
fi depuse până la 3 decembrie 2021, inclusiv.
Plafonul maxim alocat acestei scheme de sprijin este de 30.785 mii euro
(150.000 mii lei).
Valoarea maximă a ajutorului de minimis/beneficiar este de 2.000
euro/cultură/1000 mp.
Prin acordarea ajutorului reglementat de prezenta hotărâre se dorește
creșterea interesului producătorilor în dezvoltarea exploatațiilor
agricole și satisfacerea dorinței consumatorilor de a achiziționa
legume proaspete și de calitate.
_Sursa: MADR [3]_
    *
_POCU: SE SOLICITĂ CLARIFICĂRI ÎN A DOUA ETAPĂ DE EVALUARE PE
APELURILE DEDICATE TINERILOR NEETS_
AM POCU a informat faptul că, începând cu data de ieri, 16.06.2021,
solicitanții vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+,
solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor
depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
    * POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 _„VIITOR PENTRU
TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Centru_, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2,
Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectivul
Specific 2.1, Obiectivul Specific 2.2.
    * POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 _„VIITOR PENTRU
TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”_,
aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul tematic 8,
Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectivul Specific 2.1, Obiectivul
Specific 2.2.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și
să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de
clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „_Modalitatea
de utilizare a mecanismului de clarificare POCU [4]_”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții
Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări
atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu
este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de
clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a
proiectelor.”
_Sursa: MIPE [5]_
    *
_PRIMUL PNRR APROBAT: UNDĂ VERDE DIN PARTEA CE PENTRU CELE 16,6
MILIARDE EURO PROPUSE DE PORTUGALIA_
Comisia Europeană a adoptat ieri, 16 iunie 2021, o evaluare pozitivă a
planului de recuperare și reziliență al Portugaliei. Acesta este un
pas important către UE, care va plăti 13,9 miliarde EUR în subvenții
și 2,7 miliarde EUR în împrumuturi în cadrul Mecanismului de
Recuperare și Reziliență în perioada 2021-2026. Această finanțare
va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții
și reformă prezentate în planul de recuperare și reziliență al
Portugaliei.
Portugalia a fost primul stat membru care a trimis Planul la data de 22
aprilie 2021.
Conform comunicatului oficial, CE a evaluat planul Portugaliei pe baza
criteriilor stabilite în Regulamentul MRR. Analiza Comisiei a vizat,
în special, dacă investițiile și reformele cuprinse în planul
Portugaliei susțin tranzițiile ecologice și digitale; dacă
contribuie la abordarea eficientă a provocărilor identificate în
semestrul european; și dacă prin realizarea acestora Portugalia își
va consolida potențialul de creștere, va crea locuri de muncă și
reziliența economică și socială.
Asigurarea tranziției verzi și digitale a Portugaliei
Evaluarea Comisiei constată că planul Portugaliei alocă 38% din
alocarea sa totală măsurilor care sprijină obiectivele climatice.
Aceasta include investiții pentru finanțarea unui program de renovare
la scară largă pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor
sau promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor
alternative de energie în procesele industriale.
Comisia constată că planul Portugaliei dedică 22% din alocarea sa
totală măsurilor care sprijină tranziția digitală. Aceasta include
eforturile de digitalizare a administrației publice și de modernizare
a sistemelor informatice ale Serviciului Național de Sănătate, precum
și a laboratoarelor tehnologice din școlile secundare și centrele de
formare profesională.
Consolidarea rezilienței economice și sociale a Portugaliei
Comisia consideră că planul Portugaliei include un set extins de
reforme și investiții care se consolidează reciproc, care contribuie
la abordarea eficientă a tuturor sau a unui subgrup semnificativ al
provocărilor economice și sociale prezentate în recomandările
specifice țării de către Consiliu în semestrul european din 2019 și
în 2020. Totodată planul include măsuri în domeniile
accesibilității și rezilienței serviciilor sociale și a sistemului
de sănătate, educație și competențe, cercetare și dezvoltare și
inovare, climă și tranziție digitală, mediul de afaceri, calitatea
și durabilitatea finanțelor publice și eficiența sistemului de
justiție.
Planul reprezintă un răspuns cuprinzător și echilibrat în mod
adecvat la situația economică și socială a Portugaliei, contribuind
astfel la toți cei șase piloni ai Regulamentului MRR, se arată în
comunicatul oficial.
Susținerea investițiilor emblematice și a proiectelor de reformă
Planul Portugaliei propune proiecte în șase zone emblematice europene.
Acestea sunt proiecte de investiții specifice, care abordează probleme
comune tuturor statelor membre în domenii care creează locuri de
muncă și creștere și sunt necesare pentru tranziția verde și
digitală. De exemplu, Portugalia a propus să acorde 610 milioane EUR
pentru renovarea clădirilor publice și private pentru a-și
îmbunătăți performanța energetică.
Evaluarea constată, de asemenea, că niciuna dintre măsurile incluse
în plan nu dăunează semnificativ mediului, în conformitate cu
cerințele stabilite în Regulamentul MRR.
Sistemele de control instituite de Portugalia sunt considerate adecvate
pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Planul oferă
suficiente detalii cu privire la modul în care autoritățile
naționale vor preveni, detecta și corecta cazurile de conflict de
interese, corupție și fraude legate de utilizarea fondurilor, se
arată în comunicatul oficial.
Pașii următori
După propunerea Comisiei, Consiliul va avea acum, de regulă, patru
săptămâni pentru a adopta propunerea Comisiei.
Aprobarea de către Consiliu a planului ar permite debursarea unei
prefinanțări de 2,2 miliarde EUR către Portugalia. Aceasta
reprezintă 13% din suma totală alocată pentru Portugalia.
Comisia va autoriza plăți ulterioare pe baza îndeplinirii
satisfăcătoare a etapelor și obiectivelor prezentate în decizia de
punere în aplicare a Consiliului, reflectând progresele în ceea ce
privește investițiile și a reformele.