Anunț de mediu – “Extindere retea de canalizare pe str. Salcimilor in localitatea Păulești