Procesul verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 28.10.2021