pROCES vERBAL al sedintei extraordinare a CL Paulesti din 23.12.2021