Proces verbal al ședinței Consiliului Local din 30.06.2022