Hotararile consiliului local de la sedinta din 29.07.2022