Proces Verbal al ședintei CL Păulești din 22,11,2022