Hotararile consiliului local de la sedinta din 12.12.2022