Hotararile consiliului local de la sedinta din 29.11.2022